EĞİTİMCİLERİMİZ

Prof. Dr. Tevhide Kargın

KURUCU MÜDÜR-EĞİTİM DANIŞMANI

Ankara Atatürk Lisesinden 1982 yılında, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesinden 1987 yılında mezun oldu. Aynı Fakültede Özel Eğitim alanında yüksek lisans ve doktora eğitimini tamamladı.1999 yılında Türkiye Bilimler Akademisi doktora sonrası araştırma bursu ile Amerika Birleşik Devletleri (ABD) University of Oregon, Erken Eğitim Programında bir yıl süreyle öğretim üyesi olarak çalışmalarda bulundu. 2000 yılında Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Bölümünde yardımcı doçent, 2005 yılında doçent, 2010 yılında ise profesör unvanını aldı. 2010-2011 yılları arasında ABD Gallaudet Üniversitesi VL2 Center’de ziyaretçi öğretim üyesi olarak çalışmalarda bulunan Prof. Dr. Tevhide Kargın, Ankara Üniversitesi Özel Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü, Fakülte Senatörlüğü, Özel Eğitim Bölüm Başkanlığı, fakülte ve yönetim kurulu üyelikleri, Özel Eğitim Dergisi Editörlüğü görevlerini sürdürmüştür. 2017 yılında Sosyal ve Beşerî Bilimler dalında yılın en iyi doktora tezi ödülünü danışmanlığını yürüttüğü doktora tezi ile kazanmıştır. Ulusal ve uluslararası projelerde yürütücü olarak görev yapan Prof. Dr. Tevhide Kargın’ın teorik ve uygulamalı alanda başlıca çalışma konularını otizm, öğrenme güçlükleri, okuma ve okuma güçlükleri, davranış değiştirme, aile eğitimi, erken okuryazarlık, eğitsel değerlendirme, kaynaştırma ve işitme engelliler oluşturmaktadır. Evli ve bir çocuk annesi olan Prof. Dr. Tevhide Kargın, halen Gaziantep Hasan Kalyoncu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü öğretim üyeliği ile birlikte; Özel Parla Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nde kurucu müdür olarak uygulama çalışmalarına devam etmektedir. Prof. Dr. Tevhide Kargın, Özel Parla Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nde eğitim alan çocukların eğitim programlarını oluşturma, gelişimlerini izleme ve aile eğitimi konularında rehberlik ve danışmanlık yapmaktadır.

Bülent Koca

EĞİTİM KOORDİNATÖRÜ-ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETMENİ

2015 yılında Ankara Üniversitesi Zihin Engelliler Öğretmenliği programından mezun oldu. Mezuniyetinden bu yana geniş bir yelpazede özel gereksinimi olan bireylere kurumumuz bünyesinde eğitim vermektedir. 2017 yılından bu yana Özel Eğitim üzerine yüksek lisans eğitimine devam etmektedir. Otizm Spektrum Bozukluğu, Öğrenme Güçlüğü, Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu olan öğrencilere yönelik tecrübeler edinmiş olup; erken çocukluk döneminde dil becerilerinin değerlendirilmesi ve desteklenmesi, yürütücü işlevler ve üstbiliş becerileri ile eğitimde aile katılımı özel ilgi alanları doğrultusunda çalışmalar yürütmektedir.

Evrim Aydoğan Aydın

KURUM MÜDÜRÜ

Özlem Ulutaş Akarken

Özlem Ulutaş Akarken

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Psikoloj Bölümü mezunudur. 1999 Marmara depremi sonrasında bölgede 4 yıl boyunca psikososyal destek çalışmaları yapmıştır. 12 yıldır farklı gelişen çocuk-ergenlerle ve aileleriyle özel eğitim, konuşma-dil becerileri, sosyal beceriler alanlarında çalışmaktadır, 10 yıldır PARLA ailesiyle birlikte çalışmaktadır. 2013 yılından bu yana Dr. Abdülkadir Özbek Psikodrama Enstitüsü’nde grup psikoterapileri alanında eğitmen olarak görev yapmaktadır. “Travma ve psikososyal destek” alanında çeşitli kurumlarla gönüllü çalışmalar yürütmektedir. Halen Türk Psikologlar Derneği Travma ve Kriz Birimi’nde gönüllü çalışmalar yapmaktadır. Bir oğul büyütmektedir, insana, umuda ve çocuklara inanmaktadır.

M. Buse Orhan

ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETMENİ

2010 yılında Kaman Anadolu Öğretmen Lisesi, 2015 Ankara Üniversitesi Zihin Engelliler programından mezun oldu. Lise yıllarında bu yana geniş bir yelpazede özel gereksinimi bulunan bireylerle staj çalışmalarına başlamıştır. Mezuniyetinden bu yana Parla bünyesinde eğitim vermektedir.

Esra Şahin

ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETMENİ

2017 yılında Ankara Üniversitesi Özel Eğitim Bölümünden mezun oldu. Lisans eğitimi süresince özel gereksinimli çocuklarla çalışmalarına devam etmiştir. Aile Eğitimi ve özel gereksinimli bireylere yönelik farkındalığı arttırmak amacıyla bireysel çalışmalar yapmaktadır. 2018 yılından Parla Özel Eğitim Merkezi bünyesinde eğitim vermektedir.

Şirin Çetinkaya

ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETMENİ

Saniye Öçalan

ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETMENİ

Kocaeli Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünü bitirdi, aynı üniversiteden son sınıfta formasyon aldı. Türkçe öğretmenliği, Edebiyat Öğretmenliği Sınıf Öğretmenliği gibi çeşitli branşlarda devlet okulları ve özel okullarda öğretmenlik yaptı. 2015-2019 yılları arasında Gazi Üniversitesi Zihin Engelliler Öğretmenliği bölümünde lisans eğitimi aldı. Lisans eğitimi süresince birçok özel gereksinimi öğrenci ile çalıştı. Parla Özel Eğitim Merkezi bünyesinde çalışmalarına devam etmektedir.

Murat Sezgin

ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETMENİ

2015 yılında Alaca Anadolu Öğretmen Lisesi, 2019 yılında Gazi Üniversitesi Zihin Engelliler Öğretmenliği programından mezun oldu. Mezuniyetinden bu yana geniş bir yelpazede özel gereksinimi olan bireylere eğitim vermektedir.

Gözde Çinbay

UZMAN ÖĞRETİCİ

2010 yılında Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği bölümünden mezun oldu. Öğrenim süreci boyunca tipik gelişim ve dezavantajlı gelişim gösteren çocuklarla çalışmalar yaptı. 2019 yılında Gazi Üniversitesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi bölümünde yüksek lisans eğitimini tamamlayarak bilim uzmanlığı ünvanını aldı. Yüksek lisans öğrenimi süresince çocuklarda zihin kuramı becerileri ve gelişimi üzerine çalışmalarını yoğunlaştırmıştır. 2012 yılından beri özel eğitim alanında çalışmaya devam etmektedir.

Aslı Çakır

UZMAN ÖĞRETİCİ

Dikmen Nevzat Ayaz Kız Meslek lisesinden 2007 yılında mezun oldu. 2012 Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği bölümünde tamamladı. İki yıl başka bir özel eğitim kurumunda çalıştıktan sonra Parla ailesine katılan Aslı Çakır, 2014 yılından bu yana özellikle erken çocukluk özel eğitiminde çalışmaktadır.

Derya Akkuş

Uzman Öğretici

Uzmanımız Antalya Kız Meslek Lisesi Çocuk Gelişimi bölümünden, ardından 2002 yılında Gazi Üniversitesi Çocuk Gelişimi bölümünden mezun oldu. 15 yıldır Türkiye’nin farklı bölgelerinde özel gereksinime ihtiyaç duyan öğrencilerle çalışan uzmanımız 2014 yılından bu yana Parla ailesinde bulunmaktadır.

Gülşah Ateş

UZMAN ÖĞRETİCİ

Edirne Kız Meslek Lisesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümünden ardından 2013 yılında Doğu Akdeniz Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği bölümünden mezun oldu. 1 yıl farklı bir özel eğitim kurumunda çalıştıktan sonra 2014 yılından bu yana Parla ailesinde bulunmaktadır.

Elif Ürkmez

UZMAN ÖĞRETİCİ

Çanakkale Biga Kız Meslek Lisesi Çocuk Gelişimi Bölümünden mezun olduktan sonra 2004 yılı Gazi Üniversitesi Çocuk Gelişimi ve Okul Öncesi Eğitimi Bölümünden mezun oldu. 15 yıldır çeşitli özel gereksinimi olan bireylerle çalıştı. Parla Özel Eğitim Merkezi bünyesinde çalışmalarına devam etmektedir.

Serap Çardak

ÇOCUK GELİŞİMİ ÖĞRETMENİ

2014 yılında Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi bölümünden mezun oldu. Lisans eğitimi sırasında ikinci üniversite olarak Anadolu Üniversitesi Sosyal Hizmetler önlisans eğitimini tamamladı. Öğrenim süresi boyunca 0-18 yaş arası normal gelişim, özel gereksinimli ve dezavantajlı çocuklarla çalışmalar yaptı. Aldığı eğitimler ve ilgisi doğrultusunda özel eğitim alanına yöneldi. İzmir’de özel eğitim alanında çalıştı. 2017 yılında Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi’nde formasyon eğitimini tamamladı. 2016 yılından bu yana kurumumuz bünyesinde eğitim vermektedir.

Betül Atakul

ÇOCUK GELİŞİMİ ÖĞRETMENİ

2017 yılında Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi bölümünden mezun oldu. Öğrenim süresi boyunca 0-18 yaş arası tipik gelişim gösteren, özel gereksinimli ve dezavantajlı çocuklarla çalışmalar yaptı. Aldığı eğitimler ve özel ilgisi doğrultusunda özel eğitim alanına yöneldi. İki yıl başka bir özel eğitim kurumunda çalıştıktan sonra Parla Özel Eğitim Merkezi bünyesinde çalışmalarına devam etmektedir.

Münire Şen Erdoğmuş

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENİ

Beyşehir Kız Meslek Lisesi Çocuk Gelişimi eğitiminden sonra 2006 yılında Eskişehir Anadolu Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği bölümünden mezun oldu. 10 yıldır Türkiye'nin farklı bölgelerinde MEB kurumlarında özel gereksinime ihtiyaç duyan öğrencilerle çalıştı. Anadolu Üniversitesi Rehabilitasyon Bölümü eğitimine devam etmektedir. Annesi olmaktan kıvanç duyduğu iki kız çocuğu vardır. 2018 yılından bu yana Parla bünyesinde hizmetlerine devam etmektedir.

Dilan Erdoğan

ERGOTERAPİST

2018 yılı Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ergoterapi bölümü mezunudur. Öğrenimi süresince el rehabilitasyonu, mesleki rehabilitasyon, ruh sağlığı, geriatri, onkoloji, az goren rehabilitasyonu ve pediatrik ergoterapi alanarında çalışmalarda bulunmustur. Mezuniyeti sonrasında pediatrik rehabilitasyon alanında yaygın gelişimsel bozukluklar, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, gelişim geriliği, serebral palsi, ince ve kaba motor problemleri olan çocuklarda nöro-gelişimsel yaklaşım ve duyu bütünleme terapisi üzerine çalışmalarını sürdürmeye devam etmektedir. Özel ilgi alanları arasında salya akıntısı (zayıf ağız, dudak, çene ve dil kontrolü), pika, diş gıcırdatma gibi oral motor problem yaşayan bireylerde bu yapıların fonksiyonel gelişimi ve oral motor terapi çalışmaları yer almaktadır.

Gamze Esma Eskici

ERGOTERAPİST

2019 yılında Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ergoterapi bölümünden mezun oldu.Lisans eğitimi sürecinde Otizm Spektrum Bozukluğu,Öğrenme Güçlüğü, Dikkat eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu olan çocuklarla ilgili Hacettepe Üniversitesi hastanesi ve özel kurumlarda staj çalışmalarında bulundu.Lisans tezini Rubinstein-Taybi Sendromu olan bir çocuk üzerinde yaptı.Mezuniyetinden bu yana çocuklarda Duyu Bütünleme terapisi alanında çalışmalarını sürdürmektedir.Parla Özel Eğitim Merkezi bünyesinde çalışmalara devam etmektedir.

Seda Büşra Şentürk

SPOR EĞİTİMCİSİ

Lisansı Ankara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinden eğitimcimiz, birçok farklı kurumda çalışmıştır. 2015 yılında Ortaokullarda Engeli olan bireylerin dahil edilme süreçlerinde akran eğitimi projesi kapsamında ders eğitmenliği yapmıştır.

Tuğçe Kurşun

KURUM SEKRETERİ

Songül Kurt

KURUM GÖREVLİSİ